Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 1356/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 483/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości

I OSK 1414/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wydania orzeczenia