Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 738/19 - Wyrok NSA z 2022-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy wygaszenia decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji drogowej