Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 771/06 - Wyrok NSA z 2007-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1249/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1643/06 - Wyrok NSA z 2007-10-30

Skargi kasacyjne Kopalni [...] S.A. w K. i Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1738/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 110/07 - Wyrok NSA z 2007-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1354/06 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1406/06 - Wyrok NSA z 2007-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1530/06 - Wyrok NSA z 2007-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1544/06 - Wyrok NSA z 2007-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnej

I OSK 1547/06 - Wyrok NSA z 2007-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   6