Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 873/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 461/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ustalającej odszkodowanie

I SA/Wa 1161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 656/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 1538/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo Ministra Budownictwa , nr [...]

I SA/Wa 1466/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 57/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 404/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SAB/Wa 128/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji wywłaszczeniowej

I SA/Wa 762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   10