Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1908/06 - Wyrok NSA z 2008-07-04

Skargi kasacyjne Politechniki [...] i Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1961/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OSK 2022/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skargi kasacyjne Kopalni [...] Spółka Akcyjna w K. oraz Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 97/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa i Kopalni Odkrywkowych [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 542/07 - Wyrok NSA z 2008-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 747/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OSK 1627/06 - Wyrok NSA z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OSK 1807/06 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skargi kasacyjne A. T., J. T.-K., O. T. i M. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Prezydenta Miasta K. oraz J. T.-K., Artura T., M. K. i O. T. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OSK 19/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa, Kopalni [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 1048/07 - Wyrok NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości
1   Następne >   2