Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1482/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OSK 1471/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 67/06

I OZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania postanaw...

I OSK 1471/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Skargi kasacyjne B.L., D.L., R.L. i J.L. od postanowienia WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 633/08 odrzucającego skargę B.L., D.L., R.L. i J.L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 67/06

I OZ 1088/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 512/07

I OZ 1094/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1095/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...]

I OZ 146/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego ...

I OZ 564/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/...

I OZ 575/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1536/08 wzywające S. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1536/08 odrzucające zażalenie S. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu skarg...
1   Następne >   2