Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1504/08 - Wyrok NSA z 2009-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 29/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I OSK 1478/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OSK 15/09 - Wyrok NSA z 2009-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 326/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1151/08 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OSK 155/09 - Wyrok NSA z 2009-11-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 175/09 - Wyrok NSA z 2009-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia oraz ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania

I OSK 340/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 350/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   2