Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 543/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

I OZ 679/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 728/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu