Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 228/10 - Wyrok NSA z 2010-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1/ uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 1039/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 748/09 - Wyrok NSA z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 984/09 - Wyrok NSA z 2010-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej odszkodowania uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi...

I OSK 647/09 - Wyrok NSA z 2010-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość

I OSK 624/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 746/09 - Wyrok NSA z 2010-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1587/09 - Wyrok NSA z 2010-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowanie

I OSK 817/09 - Wyrok NSA z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej odszkodowanie

I OSK 1282/09 - Wyrok NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   4