Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OZ 201/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra I. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 400/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO7r-781-O-846/09 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 509/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenie administracyjnego

I OSK 2113/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu

I OSK 2056/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1679/11 - Wyrok NSA z 2011-12-01

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 98/11 - Wyrok NSA z 2011-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 579/10 - Wyrok NSA z 2011-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 537/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OZ 606/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   9