Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 701/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodow...

I OSK 255/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 19/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OZ 926/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odszkodowawczej

I SA/Wa 119/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I OZ 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Min...

I OZ 66/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 1207/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 735/09

I OSK 1367/10 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 633/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury ., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego
1   Następne >   2