Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1207/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 735/09