Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 701/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodow...

I OSK 255/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 19/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OZ 926/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odszkodowawczej

I OZ 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Min...

I OZ 66/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1367/10 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 633/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury ., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego

I OSK 745/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 105/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odszkodowania
1   Następne >   2