Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2618/12 - Wyrok NSA z 2012-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 216/12 - Wyrok NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 215/12 - Wyrok NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 920/12 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2008/11 - Wyrok NSA z 2012-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 723/11 - Wyrok NSA z 2012-05-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1218/11 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1375/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 406/11 - Wyrok NSA z 2012-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 487/11 - Wyrok NSA z 2012-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   7