Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2382/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2457/12 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego