Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I SA/Wa 2762/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 289/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zmiany decyzji administracyjnej