Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1467/12 - Wyrok NSA z 2014-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 862/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 2048/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania

I OSK 2225/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1647/12 - Wyrok NSA z 2014-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2559/12 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 166/13 - Wyrok NSA z 2014-07-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej odszkodowania oraz stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa w części dotyczącej wywłaszczenia

I OSK 532/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 2617/12 - Wyrok NSA z 2014-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego

I OSK 1103/14 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   7