Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2990/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1252/14 - Wyrok NSA z 2015-02-03

Skargi kasacyjne: A. D. P. i E. B. M. G. oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1429/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odszkodowawczej

I OSK 2179/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 2723/14 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2150/15 - Wyrok NSA z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 284/15 - Wyrok NSA z 2015-07-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I OSK 335/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. A. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I OSK 1270/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 745/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   2