Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OZ 1904/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1883/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie IV wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 1898/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 5 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 200/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 402/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej odszkodowania

IV SA/Wa 186/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 969/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odpowiedzi na pismo

IV SA/Wa 177/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 193/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 191/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   10