Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 749/16 - Wyrok NSA z 2018-02-21

Skargi kasacyjne Miasta P. oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. S. i K. B. oraz J. S. i K. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OSK 653/16 - Wyrok NSA z 2018-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1947/17 - Wyrok NSA z 2018-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1907/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 936/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1060/16 - Wyrok NSA z 2018-03-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2283/17 - Wyrok NSA z 2018-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1/ uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra [...] Nr [...]; 2/ odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania sądowego w całości. [pic]

I OSK 2478/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Wojewody Podlaskiego z 28 października 2015 r., znak [...]

I OSK 934/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2217/17 - Wyrok NSA z 2018-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   11