Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 172/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1356/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2563/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 4412/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 289/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2491/17 - Postanowienie NSA z 2019-08-27

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 1499/16 - Postanowienie NSA z 2019-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 679/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa
1   Następne >   2