Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 289/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1499/16 - Postanowienie NSA z 2019-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 679/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa