Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 1790/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3293/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3815/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 3860/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 2898/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 3101/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3915/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 4264/18 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania