Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I SA/Wa 2907/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1655/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1244/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

IV SA/Wa 143/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 701/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodow...

I SA/Wa 1455/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1537/08 o odrzuceniu skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. ...

I SA/Wa 1094/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100