Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 1467/12 - Wyrok NSA z 2014-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1089/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1236/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra I. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OSK 862/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 829/12 - Wyrok NSA z 2013-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2048/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania

I OSK 1287/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OSK 1342/12 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Skargi kasacyjne I. M. i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2990/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 771/06 - Wyrok NSA z 2007-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   90