Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SAB/Gl 27/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta M. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 41/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-13

Sprawa ze skargi I. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów