Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SAB/Gl 66/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-24

Sprawa ze skargi T.D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną