Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Gl 953/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi A.S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 858/16

II SA/Gl 954/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi A.S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 861/16

II SAB/Gl 50/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie wypłacenia odsetek za opóźnienie od odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Gl 15/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną 1. stwierdza bezczynność organu, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do podjęcia czynności, 3.

II SAB/Gl 16/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 44/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-28

skarg K.B. i S.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną