Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SAB/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 92/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 13/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną