Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Bd 836/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z. G. na operat szacunkowy sporządzony w dniu [...] maja 2011r. przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Starosty [...] w przedmiocie określenia wartości rynkowej prawa własności części nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania w związku z przejęciem tego prawa przez Gminę [...]

I SA/Wa 895/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

Sprawa ze skargi J. G. w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu W. grzywny w związku z niewykonaniem przez organ wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 76/10

II SAB/Gd 55/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SAB/Wa 188/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Kr 93/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w Z.

I OZ 898/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu sygn. akt VIII SA/Wa 924/11 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi I. K. i A. T. na niewykonanie przez Starostę Szydłowieckiego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SA/Wa 50/07

I SAB/Wa 253/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania

II SAB/Gd 4/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

II SAB/Kr 146/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty T. I. zobowiązuje Starostę T. do wydania w terminie jednego miesiąca aktu administracyjnego w sprawie wszczętej wnioskiem H.S. i J.S. w przedmiocie zwrotu nieruchomości; I

I SA/Wa 895/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu [...] grzywny w związku z niewykonaniem przez organ wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 76/10
1   Następne >   3