Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 46/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-20

Sprawa ze skargi I. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną