Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 351/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-13

Sprawa ze skargi I. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Starostę Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 107/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-19

Sprawa ze skargi E. L., J. L. na Starostę [...]

II SA/Gl 107/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi E. L., J. L., J. L. na Starostę [...]