Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Gl 107/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-21

Sprawa ze skargi J. L. na Starostę [...]

II SA/Gl 581/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-28

Sprawa ze skargi I. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną