Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SA/Gl 107/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Sprawa ze skargi J. L. na Starostę [...] w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

II SAB/Gl 7/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 612/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-28

Sprawa ze skargi J. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi J. L. na Starostę [...] na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego - adwokata T. D. o przyznanie pełnomocnikowi kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu

II SA/Gl 612/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-28

Sprawa ze skargi J. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi J. L. na Starostę [...]