Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Gl 218/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-04-26

Sprawa ze skargi U. U. i M. B. na czynność Starosty [...] w przedmiocie wszczęcia postepowania w sprawie potwierdzenia nabycia własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną