Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SAB/Gl 31/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

II SAB/Gl 43/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 30/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 44/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-02

Sprawa ze skargi Y. R., M. R., J. R., I. E., D. R., M. A., N. R. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 5/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 31/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 32/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

II SAB/Gl 26/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 51/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 351/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-13

Sprawa ze skargi I. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Starostę Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   4