Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 102/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

I OZ 6/22 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [..] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość