Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OZ 736/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa...

I OZ 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa ,...

I OZ 512/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 26 lipca 200...

I OZ 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa ,...

I OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego Nr [...] w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości

I OZ 1083/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 173/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w...

I OZ 172/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , ...

I OZ 170/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie...
1   Następne >   2