Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I OSK 10/08 - Wyrok NSA z 2008-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości