Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I OSK 1662/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na decyzje Ministra Budownictwa nr [...] i nr [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości pod pas drogowy autostrady

I OSK 1775/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1781/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1902/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 1734/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1783/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1784/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1782/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości