Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 712/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-25

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości