Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 712/08 - Wyrok NSA z 2009-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 789/08 - Wyrok NSA z 2009-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 30/08 - Wyrok NSA z 2009-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 51/08 - Wyrok NSA z 2009-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 209/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 1662/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na decyzje Ministra Budownictwa nr [...] i nr [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości pod pas drogowy autostrady

I OSK 1775/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1781/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1902/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 187/08 - Wyrok NSA z 2009-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   2