Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1384/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 981/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na wejście na grunt

I OSK 1062/05 - Wyrok NSA z 2006-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenie na zajęcie nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy.