Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1176/06 - Wyrok NSA z 2007-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zajęcia nieruchomości pod drogę krajową

I OSK 391/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 543/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości