Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 518/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I OZ 491/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi

I SA/Wa 805/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 493/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 494/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 768/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości