Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I OZ 887/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 1433/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 1472/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1740/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 1769/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji