Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 512/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 26 lipca 200...