Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 754/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 844/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 863/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1056/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1075/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania