Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 755/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 393/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. ak...

I OZ 512/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 26 lipca 200...

I OSK 1389/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I OZ 537/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1013/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I OSK 285/09 - Wyrok NSA z 2009-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1097/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 662/08

I OZ 617/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 754/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   2