Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 702/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 236/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1616/09 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1616/09 odrzucające ...

I OZ 354/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. W. o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie Marii Tarnowskiej od udziału w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , ...

I OZ 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi Z.W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 7 l...

I OZ 1184/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie ...

I OSK 657/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 843/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu A...

I OSK 1116/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 845/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie ...

I OZ 888/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. ak...
1   Następne >   3